Streamingmodell

Norge og Sverige har blitt enige om en streamingmodell som gjør det mulig å få med streaming på albumlisten som utarbeides hver uke. For at streamingtall skal medregnes på albumlisten har vi følgende kriterier:

1: Antall spillinger av samtlige spor på et album / (delt på) antallet spor på albumet
= gjennomsnittlig antall spillinger på albumet
2: Gjennomsnittlig antall spillinger på albumet / (delt på) en omregningsfaktor (X)*
= antallet "streamingalbum" som tas med til albumlisten

*av konkurransemessige hensyn kan vi ikke gå ut med omregningsfaktoren/verdien (X) når det gjelder musikksalget.

Denne modellen er identisk med den svenske modellen for inkludering av streams på albumlisten som ble lansert for ca. fire uker siden. Modellen ble også testet over en periode i Norge før vi fredag 1. november 2013 slapp den ut i offentligheten. Denne modellen brukes pr 13.3.2015 av alle de nordiske landene, samt noen andre europeiske land.

 

Nyeste troféer

Hkeem - Ghettoparasitt
Dean Lewis - Be Alright
Marco Chili - Oppå bordet
Ralph Myerz - Supersonic Pulse
Se alle...

Kontakt oss

IFPI Norge
Kristian Augusts gate 10
0164 Oslo
Tlf.: 22 99 31 00
Mail: ifpi@ifpi.no