Streamingmodell

Vi benytter følgende modell for at streaming skal telle inn på salgslistene:

Album:
1: Antall stream av samtlige tracks på et album / (delt på) 10
= gjennomsnittlig antall stream på albumet
2: Gjennomsnittlig antall stream på albumet / (delt på) en omregningsfaktor (X)*
= antallet "streamingalbum" som tas med til albumlisten

For at albumet skal regnes som streamet, må minimum seks tracks være streamet. Et track kan ikke utgjøre mer enn 70% av det totale antallet stream (album).

Singel:
Antall stream / (delt på) en omregningsfaktor (X)*
= antallet "streamingsingler" som tas med i listegrunnlaget

*av konkurransemessige hensyn kan vi ikke gå ut med omregningsfaktoren/verdien (X) når det gjelder musikksalget.

For å få med streaming inn på albumlista, har vi benyttet oss av denne modellen siden fredag 1. november 2013. Pr 13.3.2015 benyttet alle nordiske land, samt noen andre europeiske land, samme modell.

Nyeste troféer

Daniel Kvammen - Du fortenar ein som meg
Elina - Wild Enough
TIX - Shotgun
Hkeem & Temur - Fy Faen
Se alle...

Kontakt oss

IFPI Norge
Kristian Augusts gate 10
0164 Oslo
Tlf.: 22 99 31 00
Mail: ifpi@ifpi.no