Troféregler

Bransjeforeningene IFPI og FONO har i samarbeid vedtatt et felles reglement for salgstroféer i norsk platebransje. Trofésøknad kan sendes inn her.

KRITERIER
IFPI Norge utsteder gull og platina-trofé. Med virkning fra 1. januar 2018 er det besluttet nye grenser for beregning av gull- og platinasertifisering.
NB! Dette gjelder salg og/eller streaming bare i Norge.

De nye grensene for gull og platina er:

Album (fysisk, digital og streaming): 

Gull: 10.000             Platina: 20.000

Singel (fysisk, digital og streaming):

Gull: 3.000.000       Platina: 6.000.000

Musikk-DVD:

Gull: 5.000                Platina: 10.000

NB! De nye grensene gjelder alle utgivelser, uavhengig av utgivelsestidspunkt.

I. AUTORISASJON
Autorisasjonsinstans er IFPI Norge. IFPI Norge er også ansvarlig for kontroll av salgstall samt registrering av hver tildeling. Ved tvilstilfeller bringes salgstallene inn for en egen kommisjon.

II. TROFÉER UTDELES FOR
a) album
b) singler
c) musikk-DVD
- utgitt og solgt i Norge.

III. NEDLASTEDE PRODUKTER
Salg av nedlastede produkter kan inkluderes i salget av tilsvarende fysisk produkt. Dette gjelder salg av både singler, album og musikk-DVD via internett. For singel gjelder salg av hele låter. For album må minst ¾ av albumet selges samlet, forutsatt at dette kan kontrolleres av IFPI Norge.

IV. STREAMING
*Album:
For at streaming skal medregnes som grunnlag, må minst seks tracks på utgivelsen være streamet. Antallet streaming deles på 10 - som regnes som et gjennomsnittlig antall tracks per album. Deretter deles antallet streaming ved en omregningsfaktor.

**Singel:
Her tas det utgangspunkt i streaming. Downloads/fysiske salg ganges ved en omregningsfaktor.

Det er ingen tidsbegrensning på hvor lenge streaming gjelder.

V. SALGSBETINGELSER
a) Returrett/kommisjonssalg må være avsluttet før netto-salget beregnes.
b) Eksportsalg medregnes ikke.
c) REA medregnes ikke.
d) Fonogrammer inneholdende reklame for andre produkter faller utenfor.
e) Fiktivt internsalg (innen samme konsern el.) medregnes ikke.
f) Alle priskategorier kvalifiserer til trofé. Det gjelder ingen betingelser vedrørende rabatter (unntatt REA) og/eller overleveranser.
g) Klubbsalg og postordresalg godtas i sin helhet.
h) Tilgjengelighet i faghandel er et absolutt krav, og storparten av salget skal være skjedd til det offentlige marked.
i) Fonogram som selges i en pakke med andre produkter godtas kun der fonogrammet er hovedproduktet.

VI. PROSEDYRE
Skjema fylles ut og sendes automatisk autorisasjonsinstans (IFPI Norge). Dette må gjøres av plateselskapet ansvarlig for utgivelsen.
Godkjenning skjer normalt umiddelbart og godkjennelsesdokumentet forevises ved fabrikasjon av trofé.

VII. KONTROLLFUNKSJON
Kontrollinstansen har ved mistanke om uregelmessigheter, rett til å foreta bokettersyn og lagerkontroll, og vil for øvrig foreta stikkprøver av salgstallene.

VIII. DESIGN
Det er utarbeidet et standarddesign samt en offisiell plakett.

IX. FABRIKASJON
Produksjon av troféer og plaketter foregår i selskapenes egen regi og for egen regning hos den offisielle leverandør som er oppnevnt. Utlevering skjer kun mot fremvisning av godkjennelsesdokument.
Offisiell leverandør per i dag er Innovi AS. Innovi kan kontaktes her: kontakt Innovi.

Send inn trofèsøknad

Nyeste troféer

P!NK - Beautiful Trauma
P!NK - Walk Me Home
P!NK - What About Us
Se alle...

Kontakt oss

IFPI Norge
Kristian Augusts gate 10
0164 Oslo
Tlf.: 22 99 31 00
Mail: ifpi@ifpi.no