IFPI Norge

IFPI (International Federation of the Phonografic Industry) er en internasjonal organisasjon som har som mål å fremme verdien av innspilt musikk, sikre rettighetene til musikkprodusentene og utvide kommersiell bruk av innspilt musikk i alle markeder hvor medlemmene opererer.  IFPI har regionale organisasjoner i over 50 land, deriblant Norge (IFPI Norge). IFPI har hovedkontor i London (ifpi.org) og samarbeider tett med tilsvarende forening i USA; RIAA (www.riaa.org).

IFPI Norge (stiftet i 1939) er en forening for norske plateselskaper. IFPI Norge har 17 medlemmer bestående av norske datterselskaper av de tre største internasjonale plateselskapene Universal Music, Sony Music og Warner Music samt rent norske plateselskaper.

IFPI Norge ledes av et styre bestående av fem representanter fra medlemsselskapene, deriblant fra Sony Music, Warner Music og Universal Music. Administrasjonen er organisert via et separat aksjeselskap, Musicom AS. Musicom AS fungerer som fellesadministrasjon for IFPI Norge og Spellemann AS, i tillegg til å utføre tjenester som utarbeidelse av markedsstatistikker, VG-listene, Radiolister samt lisensiering av musikk og musikkvideoer i kommersiell sammenheng.

Offentlig fremføring og kringkasting av fonogrammer forvaltes av vederlagsbyrået GRAMO - gramo.no, mens videresending i kabel forvaltes av NORWACO - norwaco.no.

 

IFPI på WikipediaKontakt oss

IFPI Norge
Kristian Augusts gate 10
0164 Oslo
Tlf.: 22 99 31 00
Mail: ifpi@ifpi.no