Musikkåret
2020
Foto: Sandrine And Michael

Innledning

Lite visste vi da vi i april 2020 satt i myndighetspålagt hjemmekontor og skrev årsrapport for 2019, at vi over ett år senere fortsatt skulle sitte i omtrent samme situasjon. Men selv om hjemmekontoret er det samme, så har mye skjedd både i IFPI og i musikklivet ellers i året som har gått.

Årsrapporten for 2020 har dessverre i år blitt litt forsinket. Dette skyldes omlegginger i måten å rapportere og utarbeide musikkstatistikken på, som har gjort at det har tatt litt ekstra tid å få tallene klare. Og som en følge av omleggingen kan vi allerede nå bemerke at det ikke uten videre er helt enkelt å sammenligne tallene fra 2020 med tallene vi publiserte for 2019 i april 2020. Men vi har i informasjonen i denne årsrapporten oppjustert 2019-tallene slik at vi allikevel får vist trendene.

Etter et år med store utfordringer og lite stabilitet i musikklivet i Norge og verden for øvrig, kan vi bekrefte at totalsalget av innspilt musikk heldigvis har holdt seg stabilt, og til og med økt med 1,4%. Totalt ble det solgt innspilt musikk for 1,075 mrd kroner i 2020. Og for første gang er digitalsalget alene på over 1 mrd kroner i Norge.

Streaming fortsetter å vokse, med økning på 1,8% fra 2019 til 2020. Download og other digital selger også bedre i 2020 enn i 2019, men dette skyldes ikke øket salg i de tradisjonelle downloads, men i andre produkter som faller inn under Mobile personalisation & other digital.

Fysisk salg går samlet sett ned, men salg av vinyl har en liten oppgang på 1,7% og det ble solgt vinyl for over 41 mill kr i Norge i 2020.

Om vi skal se på hvilke utfordringer vi sto ovenfor i 2020 så var det nedgang i salg av lokalt repertoar. Norskandelen var i 2019 på 25% av salget, mot 19% i 2020, som utgjør en ikke ubetydelig nedgang. Det er nok sammensatte grunner til dette, men et viktig element er nok at det nå slippes 60.000 låter hver eneste dag, og andelen norske utgivelser blir lavere, selv om antallet norske utgivelser holder seg stabilt. Konkurransen for at akkurat din låt skal nå det store publikumet er knallhard. 

Styret og daglig leder i IFPI har brukt koronatiden til å evaluere driften i IFPI Norge og de oppgaver som per 2020 var underlagt IFPI. Hensikten med prosessen har vært å gjøre en grundig vurdering av om IFPI Norge driftes på en rasjonell, kostnadseffektiv og fleksibel måte, og om vi er godt nok tilpasset oppdraget vårt og de behov våre medlemmer har i 2020 og fremover. Flere av oppgavene våre har endret seg, noen har blitt minimert gjennom automatisering eller endrede behov, mens andre oppgaver har vokst, og er på vei inn i en periode med stor aktivitet og store endringer.

Fra IFPI sentralt var det klart uttalt at vårt oppdrag i 2020 var å fremme verdien av innspilt musikk, sikre rettighetene til musikkprodusentene og utvide kommersiell bruk av innspilt musikk i alle markeder hvor medlemmene opererer.

Etter en helhetsvurdering ble det i august 2020 besluttet å ta en del grep i IFPI, for økt effektivisering og for sikring av musikkprodusentenes kommersielle muligheter i fremtiden, i kombinasjon med kostnadsreduksjoner. Styret og daglig leder ønsker, i tråd med vårt oppdrag, å øke fokus på rettighetsbevarende og inntektsbringende arbeid, og tone ned kostnadsdrivende tilleggstjenester. Dette er også helt i tråd med hvordan sammenlignbare IFPI-kontorer er organisert i 2020.

For IFPI Norges medlemmer og norsk musikkliv for øvrig har nok dette særlig vært merkbart ved at vi har endret på Topplista. Både norsklisten og vinyllisten har blitt fjernet, mens singel- og albumlistene er beholdt. Radiolistene «total» og 52-uker fortsetter inntil videre. Vi har ferdigstilt historikken til Topplista så denne litt søkbar, og vi har utarbeidet en mal for digitalt trofe.

Samtidig som en del tilleggstjenester som nevnt blir nedtonet, så har vi øket de satsningene som bidrar til å sikre og øke medlemmenes inntekter, og sikre best mulig rammevilkår for bransjen gjennom våre juridiske tjenester og lobbying. Mediemarkedet og de kollektive inntektsstrømmene forandrer seg fra år til år – på samme måte som salget av musikk til forbrukerne har forandret seg de seneste årene. I tillegg står vi ovenfor flere store lovgivningsprosesser de nærmeste årene, hvor flere sentrale EU-direktiver skal implementeres i norsk rett. I den forbindelse er det avgjørende for musikkbransjen at vi har riktig kompetanse og stor fleksibilitet for å sikre musikkprodusentene en sterk posisjon i fremtidens digitale mediemarked. Som en følge av satsningen valgte IFPI å knytte seg tett til advokatfirmaet Kluge, for å sikre et godt juridisk svært kompetent miljø som til enhver tid har ressurser til å bistå IFPI Norge og IFPIs medlemmer i juridiske problemstillinger, som det ikke har blitt mindre av. Etter et halvt år som en integrert del av Kluge advokatfirma må det sies at dette har vært en stor fordel for IFPI, med flere dedikerte ressurser har vi fått tatt tak i en rekke problemstillinger som har stor betydning for IFPI. Og jeg og vi gleder oss til å fortsatt jobbe dedikert for IFPI Norge, og gjøre det vi kan for å sikre best mulig rammevilkår for musikkindustrien også i fremtiden.

Og vi går mot lysere tider. Og riktig god sommer etterhvert!

Beste hilsen Lena og Marte

Marte Thorsby, Head of Legal, IFPI Norge AS

Marte Thorsby

head of legal
ifpi norge AS
Lena Midtveit, Styreleder, IFPI Norge AS

Lena Midtveit

Styreleder
ifpi norge AS

Musti

Nora Collective
Foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles

Tøyen-jenta Musti har siden debuten i 2018 bevist at hun har kommet for å bli. Hun har vært opptatt av historiefortelling siden barndommen og henter inspirasjon fra både somalisk musikk og britisk hiphop, RnB og grime. I 2020 ga hun ut debutalbumet «Qoyskayga» som hun vant Spellemann for i kategoriene HipHop og Årets Gjennombrudd og Gramostipend. Med dét viste hun at hun er en artist som vil prege norsk rap de neste årene.

Musti

Musti

Nora Collective
Foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles

Tøyen-jenta Musti har siden debuten i 2018 bevist at hun har kommet for å bli. Hun har vært opptatt av historiefortelling siden barndommen og henter inspirasjon fra både somalisk musikk og britisk hiphop, RnB og grime. I 2020 ga hun ut debutalbumet «Qoyskayga» som hun vant Spellemann for i kategoriene HipHop og Årets Gjennombrudd og Gramostipend. Med dét viste hun at hun er en artist som vil prege norsk rap de neste årene.

Statistikk

Etter et år med store utfordringer og lite stabilitet i musikklivet i Norge og verden for øvrig, har innspilt musikk holdt seg stabilt, til og med økt med 1,4%. Totalt ble det solgt innspilt musikk for 1,075 mrd kroner i 2020. Og for første gang er digitalsalget alene på over 1 mrd kroner i Norge.

Streaming fortsetter å vokse, med økning på 1,8% fra 2019 til 2020. Nedlasting og annet selger også bedre i 2020 enn i 2019, men dette skyldes ikke økt salg i de tradisjonelle nedlastingene, men i andre produkter som Mobile personalisation & other digital.

Fysisk salg går samlet sett ned, men salg av vinyl har en liten oppgang på 1,7% og det ble solgt vinyl for over 41 mill kr i Norge i 2020.

Om vi skal se på hvilke utfordringer vi sto ovenfor i 2020 så var det nedgang i salg av lokalt repertoar. Norskandelen var i 2019 på 25% av salget, mot 19% i 2020, som utgjør en ikke ubetydelig nedgang. Det er nok sammensatte grunner til dette, men et viktig element er nok at det nå slippes 60.000 låter hver eneste dag, og andelen norske utgivelser blir lavere, selv om antallet norske utgivelser holder seg stabilt. Konkurransen for at akkurat din låt skal nå det store publikumet er knallhard.

For første gang er digitalsalget alene på over 1 milliard kroner i Norge
Totalomsetningen for norsk musikk
Norskandel av musikk i 2016Norskandel av musikk i 2017Norskandel av musikk i 2020Norskandel av musikk i 2019Norskandel av musikk i 2018
*
IFPI har i tråd med internasjonal praksis lagt om beregningene av musikkstatistikken for Norge i 2020, hvor det nå i større grad tar høyde for salg som ikke direkte innrapporteres til IFPI Norges statistikk. I tråd med dette har også 2019-tallene blitt justert. Tallene for 2020 og 2019 i statistikken vil derfor ikke være direkte sammenlignbare med tidligere år.
Alan Walker

Alan Walker

MER
Foto: Mohammed Sarmadawy

Siden slippet av monsterhiten «Faded» i 2015 har Alan Walker toppet hitlistene over hele verden, blitt strømmet over en milliard ganger på Spotify og turnert verden rundt. 21-åringen har en egen evne til å engasjere fansen sin og har skapt et univers for dem hvor de ikke bare deler en felles fascinasjon for musikken, men også for et tydelig, forfriskende og mystisk kreativt univers. Albumet hans «Different World» fra 2018, har bevart en imponerende høy posisjon på topplista gjennom 2020. Dette har resultert i at Walker var en av de mest populære artistene i årets som har gått.

Alan Walker

MER
Foto: Mohammed Sarmadawy

Siden slippet av monsterhiten «Faded» i 2015 har Alan Walker toppet hitlistene over hele verden, blitt strømmet over en milliard ganger på Spotify og turnert verden rundt. 21-åringen har en egen evne til å engasjere fansen sin og har skapt et univers for dem hvor de ikke bare deler en felles fascinasjon for musikken, men også for et tydelig, forfriskende og mystisk kreativt univers. Albumet hans «Different World» fra 2018, har bevart en imponerende høy posisjon på topplista gjennom 2020. Dette har resultert i at Walker var en av de mest populære artistene i årets som har gått.

SPELLEMANN 2020

For andre år på rad ble Spellemannprisen avviklet uten publikum som følge av pandemien.

Fra starten av planleggingen hadde Spellemann AS denne gangen sterkt fokus på å løfte frem nominerte og vinnere uansett hvilken smittesituasjon landet ville befinne seg i. Da det etter hvert viste seg at de nominerte ikke kunne komme til Spellemann for å motta pris og heder, ble løsningen at Spellemann kom til de nominerte. Vår reisende røde løper la ut på tur med Tarjei Strøm som en stødig guide gjennom majoriteten av kategorier.

Spellemann 2020

Spellemannprisene for året 2020 ble delt ut på ulike plattformer i perioden fra søndag 11. april. Fredag 16. april ble det hele oppsummert. I første del presenterte Silje Nordnes og Sandeep Singh 7 priser fra det splitter nye Nasjonalmuseet i Oslo. Underveis fikk vi unike opptredener med Annie (vinner av Pop), Hagle & EHI (sistnevnte nominert i Rnb/Soul), Sondre Lerche (nominert i Tekstforfatter, Låtskriver og Pop), Larsiveli (vinner av Låtskriver 2019) med Marcus & Martinus og Stig Brenner, Valkyrien Allstars (vinner av Viser) og Skaar (nominert i Pop og Årets Gjennombrudd og Gramostipend). Andreas Ihlebæk (nominert i Barnemusikk) avsluttet første akt med en stemningsfull hymne på flygel.

Del 2 startet med ein reise gjennom Norge med musikalske innslag av Daniel Herskedal (vinner av TONOs komponistpris), Mats Erik Odde (vinner av Folkemusikk/ Tradisjonsmusikk), Eldbjørg Hemsing (vinner av Klassisk) og Daufødt (vinner av Rock). Reisen bragte oss videre til Skaugum og Det Norske Solistkor (vinner av Samtid). Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette Marit ønsket velkommen og åpnet deretter sine dører for opptreden av Natnael (nominert i Rnb/Soul).Underveis i sendingen fikk vi også et uforglemmelig møte med Emma Steinbakken som fremførte «Jeg glemmer deg aldri» i duett med opphaveren Aslag Haugen, og Årets Internasjonale suksess - Girl in Red – med en magisk opptreden fra en mosedekket scene i Horten. Tarjei Strøm ledet publikum gjennom reisen og utdelingen av 19 priser.

Foruten TV-sendingene på NRK, fikk Spellemann massiv omtale i NRKs radio hele uken. Både gjennom omtale av - og samtale med - de nominerte, men også gjennom å spille norsk musikk på NRK1 fra mandag til fredag. Spellemann produserte også i år innhold for sosiale medier med presentasjon av nominerte og nye episoder av «Tekstforfatterne forklarer teksten» - sistnevnte produsert i samarbeid med NOPA. Nytt av året var podkastserien «De nominerte» som satte søkelyset på årets nominerte og andre viktige tema innen den norske musikkbransjen.

En sterkt beveget Andreas Haukeland, bedre kjent som Tix, mottok Årets Spellemann etter et år der han mer enn noen har satt sitt preg på norsk musikk. Foruten å selge ut to konserter på Sentrum Scene i rekordfart, leverte Tix selve soundtracket til pandemien med låten «Karantene» og til tross for avlyste arrangementer skapte Tix fest for det norske folk. I 2020 toppet han salgslistene med to låter, og med over 70 millioner avspillinger ble han den mest strømmede norske artisten i 2020.

Hedersprisen ble tildelt legenden Mayhem. Siden starten i 1984 har bandet med sitt grensesprengende og eksperimentelle musikalske uttrykk sjokkert, bergtatt og inspirertutallige artister i alle aldre over hele verden. Bandets utgivelser står fortsatt fjellstøtt i metalsjangeren på globalt nivå.

IFPI Norge og Fono er eiere av Spellemann AS, som er arrangør av Spellemannprisen. Styret i Spellemann AS består av Marte Thorsby, David Eriksen og Bjørn Rogstad fra IFPI Norge og Helge Westbye, Kjersti Espe og Marius Lie fra Fono. 
Prisutdelingen støttes av artistorganisasjonene gjennom Gramo utøversektor, produsentorganisasjonene gjennom Gramo produsentsektor og av opphavere via TONO. 

Hildegunn Olsbø, Daglig leder, Spellemann AS

Hildegunn Olsbø

Daglig Leder Spellemann AS
Foto: Heidi Dokter
Spellemann 2020

SPELLEMANN 2020

For andre år på rad ble Spellemannprisen avviklet uten publikum som følge av pandemien.

Fra starten av planleggingen hadde Spellemann AS denne gangen sterkt fokus på å løfte frem nominerte og vinnere uansett hvilken smittesituasjon landet ville befinne seg i. Da det etter hvert viste seg at de nominerte ikke kunne komme til Spellemann for å motta pris og heder, ble løsningen at Spellemann kom til de nominerte. Vår reisende røde løper la ut på tur med Tarjei Strøm som en stødig guide gjennom majoriteten av kategorier.

Spellemannprisene for året 2020 ble delt ut på ulike plattformer i perioden fra søndag 11. april. Fredag 16. april ble det hele oppsummert. I første del presenterte Silje Nordnes og Sandeep Singh 7 priser fra det splitter nye Nasjonalmuseet i Oslo. Underveis fikk vi unike opptredener med Annie (vinner av Pop), Hagle & EHI (sistnevnte nominert i Rnb/Soul), Sondre Lerche (nominert i Tekstforfatter, Låtskriver og Pop), Larsiveli (vinner av Låtskriver 2019) med Marcus & Martinus og Stig Brenner, Valkyrien Allstars (vinner av Viser) og Skaar (nominert i Pop og Årets Gjennombrudd og Gramostipend). Andreas Ihlebæk (nominert i Barnemusikk) avsluttet første akt med en stemningsfull hymne på flygel.

Del 2 startet med ein reise gjennom Norge med musikalske innslag av Daniel Herskedal (vinner av TONOs komponistpris), Mats Erik Odde (vinner av Folkemusikk/ Tradisjonsmusikk), Eldbjørg Hemsing (vinner av Klassisk) og Daufødt (vinner av Rock). Reisen bragte oss videre til Skaugum og Det Norske Solistkor (vinner av Samtid). Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette Marit ønsket velkommen og åpnet deretter sine dører for opptreden av Natnael (nominert i Rnb/Soul).Underveis i sendingen fikk vi også et uforglemmelig møte med Emma Steinbakken som fremførte «Jeg glemmer deg aldri» i duett med opphaveren Aslag Haugen, og Årets Internasjonale suksess - Girl in Red – med en magisk opptreden fra en mosedekket scene i Horten. Tarjei Strøm ledet publikum gjennom reisen og utdelingen av 19 priser.

Foruten TV-sendingene på NRK, fikk Spellemann massiv omtale i NRKs radio hele uken. Både gjennom omtale av - og samtale med - de nominerte, men også gjennom å spille norsk musikk på NRK1 fra mandag til fredag. Spellemann produserte også i år innhold for sosiale medier med presentasjon av nominerte og nye episoder av «Tekstforfatterne forklarer teksten» - sistnevnte produsert i samarbeid med NOPA. Nytt av året var podkastserien «De nominerte» som satte søkelyset på årets nominerte og andre viktige tema innen den norske musikkbransjen.

En sterkt beveget Andreas Haukeland, bedre kjent som Tix, mottok Årets Spellemann etter et år der han mer enn noen har satt sitt preg på norsk musikk. Foruten å selge ut to konserter på Sentrum Scene i rekordfart, leverte Tix selve soundtracket til pandemien med låten «Karantene» og til tross for avlyste arrangementer skapte Tix fest for det norske folk. I 2020 toppet han salgslistene med to låter, og med over 70 millioner avspillinger ble han den mest strømmede norske artisten i 2020.

Hedersprisen ble tildelt legenden Mayhem. Siden starten i 1984 har bandet med sitt grensesprengende og eksperimentelle musikalske uttrykk sjokkert, bergtatt og inspirertutallige artister i alle aldre over hele verden. Bandets utgivelser står fortsatt fjellstøtt i metalsjangeren på globalt nivå.

IFPI Norge og Fono er eiere av Spellemann AS, som er arrangør av Spellemannprisen. Styret i Spellemann AS består av Marte Thorsby, David Eriksen og Bjørn Rogstad fra IFPI Norge og Helge Westbye, Kjersti Espe og Marius Lie fra Fono. 
Prisutdelingen støttes av artistorganisasjonene gjennom Gramo utøversektor, produsentorganisasjonene gjennom Gramo produsentsektor og av opphavere via TONO. 

Hildegunn Olsbø, Daglig leder, Spellemann AS

Hildegunn Olsbø

Daglig Leder Spellemann AS
Foto: Heidi Dokter

Spellemann-Vinnere 2020


Les mer om alle nominerte og vinnere på spellemann.no
Spor av dråper og røde nebb
Sarah Camille
Barnemusikk
Barefoot Among Scarecrows
Daniel Eriksen
Blues
Sweetheart
Sweetheart
Country
Also This Will Change
Niilas
Elektronika
Logne slåttar
Mads Erik Odde
Folkemusikk/Tradisjonsmusikk
Mayhem
Hedersprisen
Qoyskayga
Musti
Hiphop
Watch This Liquid Pour Itself
Okay Kaya
Indie/Alternativ
Sand i en vik
Maria Kannegaard Trio
Jazz
Grieg: The Violin Sonatas
Eldbjørg Hemsing, Simon Trpceski
Klassisk
La Ilden Lyse
Okkultokrati
Metal
Dark Hearts
Annie
Pop
Double Goodbyes
Ivan Ave
Rnb/Soul
1000 Island
Daufødt
Rock
Lament
Det Norske Solistkor
Samtid
Call For Winter
Daniel Herskedal
TONOs komponistpris
slutte og byne
Valkyrien Allstars
Viser
Ekhidna
Hedvig Mollestad
Åpen Klasse
Musti
Årets Gjennombrudd og Gramostipend
girl in red
Årets Internasjonale Suksess
Hvis Verden
Frida Ånnevik & Chris Holsten
Årets Låt
ET GODT STUP I ET GRUNT VANN
Kristoffer Cezinando Karlsen
Årets Låtskriver
Gammel person (Regi: Håkon Hoffart)
B-boy Myhre ft. Cezinando
Årets Musikkvideo
Matias Téllez 2020
Matias Téllez
Årets Produsent
TIX
Årets Spellemann
ET GODT STUP I ET GRUNT VANN
Kristoffer Cezinando Karlsen
Årets Tekstforfatter
Stig Brenner

Stig Brenner

Nora Collective
Foto: Jonathan Vivaas Kise

Stig Brenner har i 2020 tatt tilbake sitt eget navn og byttet artistnavn fra Unge Ferrari til Stig Brenner. Med byttet kom det kritikerroste albumet «Hvite Duer, Sort Magi» som har ligget på topp 40 i hele 11 uker på rad. RnB-artisten har befunnet seg i toppsjiktet i sin sjanger i en årrekke og beviste nok en gang i 2020 at det er der han hører hjemme.

Stig Brenner

Stig Brenner

Nora Collective
Foto: Jonathan Vivaas Kise

Stig Brenner har i 2020 tatt tilbake sitt eget navn og byttet artistnavn fra Unge Ferrari til Stig Brenner. Med byttet kom det kritikerroste albumet «Hvite Duer, Sort Magi» som har ligget på topp 40 i hele 11 uker på rad. RnB-artisten har befunnet seg i toppsjiktet i sin sjanger i en årrekke og beviste nok en gang i 2020 at det er der han hører hjemme.

TROFEER

Fra mars 2021 startet vi med å lage digitale trofeer til de som får trofé innvilget til bruk i søkers egne digitale kanaler.
De ser slik ut.
Nye IFPI-trofeer - Julie Bergan - "U Got Me"
Nye IFPI-trofeer - Adrian Sellevoll - "Se meg"
Nye IFPI-trofeer - BØLGEN - "Er ikke verre"

Her kan du se oversikt over alle som fikk trofeer i 2020

Liste over de som fikk utdelt IFPI-trofé i 2020

Rotlaus

Tylden
Foto: Rotlaus

Rotlaus har på rekordtid blitt et av landets mest omreisende og ettertraktede liveband. Med stadig flere utsolgte konserter over hele landet har musikken deres truffet en nerve hos det norske folk. I 2020 har strømmetallene deres også nådd nye høyder. Bandet fra Ørsta har snart rundet 200 millioner avspillinger totalt med sine folkekjære sanger.

Rotlaus

Rotlaus

Tylden
Foto: Rotlaus

Rotlaus har på rekordtid blitt et av landets mest omreisende og ettertraktede liveband. Med stadig flere utsolgte konserter over hele landet har musikken deres truffet en nerve hos det norske folk. I 2020 har strømmetallene deres også nådd nye høyder. Bandet fra Ørsta har rundet 100 millioner avspillinger totalt med sine folkekjære sanger.

Rotlaus
Topplista

SINGEL 2020


Basert på streaming og salg gjennom året 2020
1
SVAG
VICTOR LEKSELL
COLUMBIA/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
2
BLINDING LIGHTS
THE WEEKND
REPUBLIC RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
3
ROSES - IMANBEK REMIX
SAINT JHN
B1 RECORDINGS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
4
DANCE MONKEY
TONES AND I
ELEKTRA RECORDS/WARNER MUSIC GROUP
5
SOMEONE YOU LOVED
LEWIS CAPALDI
VERTIGO BERLIN/UNIVERSAL MUSIC GROUP
6
ROCKSTAR
DABABY FEAT. RODDY RICCH
SOUTH COAST MUSIC/INTERSCOPE/UNIVERSAL MUSIC GROUp
7
HAUGENSTUA
HERMAN FLESVIG
CHINPOKO RECORDS/THE ORCHARD
8
MOOD
24KGOLDN FEAT. IANN DIOR
RECORDS LABEL/COLUMBIA/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
9
SAVAGE LOVE (LAXED - SIREN BEAT)
JAWSH 685, JASON DERULO
COLUMBIA/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
10
SOMEBODY
DAGNY
LITTLE DAGGERS RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
11
IF THE WORLD WAS ENDING
JP SAXE FEAT. JULIA MICHAELS
ARISTA RECORDS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
12
SALT
AVA MAX
ATLANTIC RECORDS/WARNER MUSIC GROUP
13
BEFORE YOU GO
LEWIS CAPALDI
VERTIGO BERLIN/UNIVERSAL MUSIC GROUP
14
KINGS & QUEENS
AVA MAX
ATLANTIC RECORDS/WARNER MUSIC GROUP
15
KALLER PÅ DEG
TIX
UNIVERSAL MUSIC GROUP
16
DON'T START NOW
DUA LIPA
WARNER RECORDS/WARNER MUSIC GROUP
17
BREAKING ME
TOPIC FEAT. A7S
VIRGIN/UNIVERSAL MUSIC GROUP
18
BRUISES
LEWIS CAPALDI
VERTIGO/CAPITOL RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
19
DANCE
CLMD & TUNGEVAAG
TROUBLE MUSIC/UNIVERSAL MUSIC GROUP
20
WATERMELON SUGAR
HARRY STYLES
COLUMBIA/SONY MUSIC ENTERTAINMENT

ALBUM 2020


Basert på streaming og salg gjennom året 2020
1
SHOOT FOR THE STARS AIM FOR THE MOON
Pop smoke
VICTOR VICTOR WORLDWIDE/UNIVERSAL MUSIC GROUP
2
AFTER HOURS
THE WEEKND
REPUBLIC RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
3
DIVINELY UNINSPIRED TO A HELLISH EXTENT
LEWIS CAPALDI
VERTIGO BERLIN RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
4
LEGENDS NEVER DIE
JUICE WRLD
GRADE A PRODUCTIONS/INTERSCOPE RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
5
WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?
BILLIE EILISH
INTERSCOPE RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
6
FINE LINE
HARRY STYLES
COLUMBIA RECORDS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
7
GOLDEN HOUR
KYGO
KYGO/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
8
HOLLYWOOD'S BLEEDING
POST MALONE
REPUBLIC RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
9
FÅNGA MIG NÄR JAG FALLER
VICTOR LEKSELL
COLUMBIA/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
10
FUTURE NOSTALGIA
DUA LIPA
DUA LIPA LIMITED/WARNER MUSIC GROUP
11
ET GODT STUP I ET GRUNT VANN
CEZINANDO
111KLUBB/UNIVERSAL MUSIC GROUP
12
F*CK LOVE
THE KID LAROI
COLUMBIA RECORDS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
13
A STAR IS BORN
ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK
INTERSCOPE RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
14
RARE
SELENA GOMEZ
INTERSCOPE RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
15
MUSIC TO BE MURDERED BY
EMINEM
SHADY/AFTERMATH/INTERSCOPE RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
16
ASTROWORLD
TRAVIS SCOTT
EPIC RECORDS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
17
GOODBYE & GOOD RIDDANCE
JUICE WRLD
JUICE WRLD MIXTAPE/UNIVERSAL MUSIC GROUP
18
PÅ VEI
ROTLAUS
HELL BELLS RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
19
DIFFERENT WORLD
ALAN WALKER
MER RECORDINGS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
20
HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS
KURT NILSEN & KORK
PLAYROOM MUSIC/SONY MUSIC ENTERTAINMENT

RADIO 2020


basert på mest spilt på radio gjennom 2020
basert på vekting i forhold til lyttertall


1
Blinding Lights
The Weeknd
Island
2
Svag
Victor Leksell
Sony Music
3
Don't Start Now
Dua Lipa
Warner Records
4
Memories
Maroon 5
Polydor
5
Dance Monkey
Tones and I
Warner Music
6
In Your Eyes
The Weeknd
Universal Music
7
everything i wanted
billie eilish
Universal Music
8
Señorita
Shawn Mendes, Camila Cabello
Universal Music
9
Somebody
Dagny
Universal Music
10
Come Over
Dagny
Universal Music
11
Kiss Somebody
Julie Bergan, Seeb
Warner Music
12
Someone You Loved
Lewis Capaldi
Virgin EMI
13
Shallow
Lady Gaga, Bradley Cooper
Interscope
14
Lose Somebody
Kygo feat. OneRepublic
SONY MUSIC
15
Kings and Queens
Ava Max
Atlantic
16
Always Remember Us This Way
Lady Gaga
Interscope
17
I Do
Astrid S x Brett Young
Universal Music
18
If The World Was Ending
JP Saxe feat. Julia Michaels
Sony Music
19
Salt
Ava Max
Atlantic
20
Higher Love
Kygo x Whitney Houston
Columbia
Dagny

Dagny

Universal Music Norway
Foto: Ignat Wiig

Dagny sendte sjokkbølger gjennom bransje og publikum da hun slapp «Backbeat» høsten 2015. Siden har hun bygget seg opp til å bli en av landets mest spennende liveartister og låtskrivere. Hun har etablert seg som en av tungvekterne i det norske poplandskapet, med høythengende radiolistinger, festivalspotter, utsolgte headlinershow og spektakulære TV-opptredener. Hun er den norske artisten som er mest spilt på radio i løpet av 2020. Ikke bare med en låt, men med to. Hun er godt representert med både «Somebody og «Come Over»

Dagny

Universal Music Norway
Foto: Ignat Wiig

Dagny sendte sjokkbølger gjennom bransje og publikum da hun slapp «Backbeat» høsten 2015. Siden har hun bygget seg opp til å bli en av landets mest spennende liveartister og låtskrivere. Hun har etablert seg som en av tungvekterne i det norske poplandskapet, med høythengende radiolistinger, festivalspotter, utsolgte headlinershow og spektakulære TV-opptredener. Hun er den norske artisten som er mest spilt på radio i løpet av 2020. Ikke bare med en låt, men med to. Hun er godt representert med både «Somebody og «Come Over»

Dagny

IFPI Norge

IFPI – International Federation of the Phonographic Industry – er en nonprofit, internasjonal organisasjon som representerer interessene til over 1300 plateselskaper i nær 60 land. IFPI har hovedkontorer i London, Brussel, Hong Kong og Miami, i tillegg til en lang rekke nasjonale kontorer rundt i verden. IFPI Norge representerer plateselskaper i det norske markedet.

IFPI Norge (stiftet i 1939) er en forening for norske plateselskaper. IFPIs mål er å fremme verdien av innspilt musikk, sikre rettighetene til plateprodusentene og utvide kommersiell bruk av innspilt musikk i alle markeder hvor medlemmene opererer.

IFPI Norge har per 01.06.2020 23 medlemmer bestående av norske selskaper samt norske datterselskaper av de tre største internasjonale plateselskapene Universal Music, Sony Music og Warner Music. IFPI Norge eier 100% av aksjene i IFPI Norge AS.

Marte Thorsby, Head of Legal, IFPI Norge AS

Marte Thorsby

HEad of legal
Foto: Heidi Dokter
Hildegunn Olsbø, Daglig leder, Spellemann AS

Hildegunn Olsbø

Controller & Daglig Leder Spellemann AS
Foto: Heidi Dokter
Trude Løken, Konsulent Info & Charts, IFPI AS

Trude Løken

Konsulent Trofé & charts
Foto: Bjørn Opsahl

IFPI Medlemmer per 1/6-2021

Universal Music AS
Warner Music Norway AS
Sony Music Entertainment Norway AS
Cosmos Music AS
daWorks Records AS
DJ Beat Records Scandinavia AS
Eccentric Music AS
Easy Records
GEMS
GR:OW Records
Knirckefritt Management
Little Big Music
MME AS
NORA Collective AS
Nordic Records Norway AS
Playground Music Scandinavia
Revolution Records
SDKT Entertainment AS
Starbox Recordings AS
The Woods
Tylden & Co AS
U OK?
Voices Music & Entertainment AS

Forside
Innledning
Musti
Statistikk
Alan Walker
Spellemann
Spellemann-vinnere
Stig Brenner
Trofeer
Rotlaus
Topplista
Dagny
IFPI Norge