Musikksalget økte i 2019 – nå skaper Corona nye lyttevaner

I 2019 økte salget av innspilt musikk med nesten 10% her hjemme. Strømming øker fortsatt, og står nå for 90% av omsetningen. Samtidig fører corona-krisen til endringer i våre lyttevaner, blant annet for når på døgnet vi lytter til musikk, og hva vi lytter til.

I dag slippes 2019-rapporten til IFPI Norge – foreningen for norske og internasjonale plateselskaper i Norge. Rapporten viser at det i Norge ble omsatt innspilt musikk for 812 millioner kroner i 2019, en økning på hele 9,6% sammenlignet med året før. Strømming omsatte for 734 millioner, og har nå en markedsandel på 90%.

IFPI-direktør Marte Thorsby.
IFPI-direktør Marte Thorsby.

– Den økningen vi ser i totalsalg har vi ikke sett på 5 år. Det totale salget av innspilt musikk i Norge er nå på nivåer vi kun har sett i en ren fysisk musikkverden, altså før de første digitale tjenestene ble introdusert for ganske nøyaktig 15 år siden, sier IFPI-direktør Marte Thorsby.

– Norskandelen på strømming går også ørlite opp, vi skulle gjerne sett mer, men det er i hvert fall en positiv tendens. Å øke norskandelen er et hovedfokus for IFPI Norge og IFPIs selskaper.

En annen viktig satsing for IFPI Norge i 2019, har vært å utarbeide miljøstrategier for bransjen generelt og plateselskapene spesielt. IFPI har som målsetting å gjøre det de kan for å bidra til at klimautslippene deres halveres innen 2030. De har også utviklet et inspirasjonsdokument, som nå deles med resten av musikkbransjen.

– Selv om vi nå står midt oppe i Covid-19-krisen, må vi ikke glemme den andre store krisen vi alle er berørt av. Med en god miljøstrategi på plass håper vi å være godt rigget for det arbeidet som skal skje når vi kommer ut på andre siden av dette.

Corona-krisen påvirker alle deler av samfunnet, også plateselskapene og deres artister. Enkelte norske plateselskaper har store eller deler av omsetningen fra fysiske produkter, og baserer mye av salg fra butikker og direktesalg på konserter. Disse har tøffe dager nå, forklarer Thorsby. 

– Men den største trusselen for norske plateselskaper er at de nå mister inntekt fra offentlig fremføring av innspilt musikk i restauranter, barer, butikker, hoteller, treningssentre osv. Dette er viktige inntekter for norske artister og produsenter, og så lenge slike steder er stengt eller har redusert drift, så taper artistene og produsentene viktige inntekter. 

En annen konsekvens av corona-krisen er at lyttemønstre er i ferd med å endre seg. Nordmenn lytter nå til musikk på litt andre tider av døgnet, og til dels til en annen type musikk enn de vanligvis gjør.

– Da Norge ble stengt ned så vi en tydelig nedgang i lyttingen akkurat rundt 12. og 13. mars. Da var det nok nyheter som hadde fokus. Etter de første dagene tok lyttingen seg opp, og barne- og familiemusikk fikk et lite oppsving de første dagene. Nå virker det som folk ønsker seg mer feelgood. Det strømmes mye glad upbeat-musikk nå. Vi ser også at lyttingen er forskjøvet litt, antakelig fordi mange sover lenger om morgenen, og det lyttes mindre på reise til og fra jobb, nå som mange har hjemmekontor. Samtidig er det mer lytting utover kvelden og natten.

Strømmetallene pleier som regel å få en liten nedgang i ferier, for eksempel i påsken, på grunn av endret levemønster. I år var nedgangen mindre enn forrige påske.

– Min teori er at hverdag og påske i år skled litt over i hverandre, og at man hadde omtrent samme levemønster, sier Thorsby.

Direktøren i IFPI Norge tror ikke pandemien vil føre til at folk bruker mindre penger på strømmeabonnementer.

– Mange får nok trangere økonomi etter dette, og kommer til å se på hva som kan kuttes. Men vi har ingen indikasjoner på at musikkabonnementene er det første som ryker. Disse er nok så integrert i folks liv nå, at det sitter langt inne å kutte dem ut. I fysiske tider kunne du slutte å kjøpe ny musikk og høre på det du allerede har, men med strømming har du jo alt til låns, og lite igjen om du kutter det, bortsett fra de som sitter på cd- og vinyl-samlinger da. 

Les hele årsrapporten her: Musikkåret 2019

For mer informasjon: Marte Thorsby: tlf: + 47 996 02 959 / mail: marte@ifpi.no