STATISTIKK

Endring i markedet fra år 2000.
Fysisk, nedlastning, strømming, mobil og annet. 

Se her for arkiv med årsrapporter fra IFPI. 

Klikk på hver søyle for tall.
Tall i NOK.

* IFPI har i tråd med internasjonal praksis lagt om beregningene av musikkstatistikken for Norge i 2020, hvor det nå i større grad tar høyde for salg som ikke direkte innrapporteres til IFPI Norges statistikk. I tråd med dette har også 2019-tallene blitt justert. Tallene for 2020 og 2019 i statistikken vil derfor ikke være direkte sammenlignbare med tidligere år.