STATISTIKK

Endring i markedet fra år 2000.
Fysisk, nedlastning, strømming, mobil og annet.

Klikk på hver søyle for tall.
Tall i NOK.