Det globale markedet for innspilt musikk øker – IFPIs Global Music Report 2021

IFPIs Global Music Report 2021
IFPI issues Global Music Report 2021

Det globale markedet for innspilt musikk økte med 7,4 % i 2020, og er dermed i vekst for sjette år på rad. Tall som ble offentliggjort i IFPIs Global Music Report 2021 i dag, viser at totale inntekter for 2020 var 21, 6 milliarder amerikanske dollar.

Veksten kommer i hovedsak fra strømminger, og det var 443 millioner brukere av betalte strømmeabonnement mot slutten av 2020. Strømming fra både abonnenter og annonsedrevne kontoer økte med 19,9 % og resulterte i en inntekt på 13,4 milliarder amerikanske dollar. Totalt utgjør det 62,1 % av de globale musikkinntektene. Veksten i strømmeinntektene veier opp for nedgangen i fysisk inntekter, som falt med 4,7 %. Inntekter fra fremført musikk hadde også en nedgang på 10,1 %, noe som hovedsakelig er et resultat av COVID-19.

Arbeidsgrunnlaget og investeringene som plateselskapene har gjort for en digitaldrevet bransje har vist seg å være motstandsdyktig under de ekstraordinære omstendighetene i 2020. 

Vekst i verdens regioner:

  • Latin-Amerika beholdt posisjonen som markedet med raskest vekst med økning på 15,9 %.
  • Asia vokste med 9,5 %, hvor digitale inntekter har overgått 50 % av regionens totale inntekter for aller første gang.
  • Afrika og Midtøsten økte med 8,4 %, hvor Midtøsten og Nord-Afrika står for 37,8 % av økningen. Strømming dominerte, med en økning på 36,4 %.
  • Europa er det nest største markedet for innspilt musikk i verden og vokste med 5,3 % i 2020.
  • USA og Canada vokste med 7,4 % totalt i 2020, med henholdsvis 7,3 % i USA og 8,1 % i Canada.