Månedens prat: Regine Skjeltorp Antonsen

Månedens prat: Regine Skjeltorp Antonsen, Kluge Advokatfirma

Regine Skjeltorp Antonsen

Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma

Du jobber som advokat i Kluge. Hvordan jobber du med IFPI i det daglige? Hvilke problemstillinger tar dere stilling til på daglig basis?

Arbeidet med IFPI er svært variert og veldig interessant. Min kompetanse er særlig knyttet til EU- og EØS-rett og av den grunn har jeg jobbet mye med å utrede hvilke virkninger ny lovgivning fra EU og avgjørelser fra EU-domstolen vil ha for IFPI og IFPIs medlemmer.

Både et direktiv om kollektiv forvaltning av rettigheter (CRM-direktivet) og digitalmarkedsdirektivet, med den omstridte «YouTube-bestemmelsen», skal gjennomføres i norsk rett i løpet av kort tid. Før EU-rettsakter gjennomføres i norsk rett, sender departementet ut et høringsbrev hvor utvalgte aktører blir invitert til å si sin mening om gjennomføringen i norsk rett. Jeg jobber derfor også med å skrive høringsbrev og innspill som i størst mulig grad skal synliggjøre IFPIs interesser og som forhåpentligvis bidrar til at rettsakter fra EU gjennomføres på en måte som er fordelaktig for IFPI-medlemmer.

Eksisterende nasjonalt lovverk og nye lovforslag må også tolkes og anvendes i lys av avgjørelser fra EU-domstolen. En stor del av min jobb går derfor ut på å ha oversikt over utviklingen i EU, og sikre at for eksempel avgjørelser fra EU-domstolen som er av betydning for IFPIs medlemmer blir brukt strategisk når IFPI forhandler avtaler på vegne av sine medlemmer.

I tillegg jobber vi også med forhandling og reforhandling av avtaler på vegne av medlemmer og yter mer konkret juridisk bistand ved behov.

Hva tror du blir viktig fokus for IFPI og deres medlemmer?

Med digitalisering og teknologisk utvikling kommer både utfordringer og muligheter. For en musikkbransje som har vært i konstant utvikling de siste 20 årene, tror jeg det gjelder å bruke evnen til omstilling for å gripe mulighetene som teknologien byr på. Blant annet har EU-kommisjonen sparket i gang reguleringen av de digitale plattformene og i det bør det ligge store potensielle inntektsstrømmer for IFPIs medlemmer. Jeg tror derfor det blir viktig å ha god kontroll over rettigheter i den «digitale sfære».

Hvilken musikk hører du på?

Jeg er nesten althørende, med noen få unntak. Mine favoritter spenner fra Nils Petter Molvær til Nicolas Jaar og The Shins. I tillegg er det mange unge, talentfulle folk i norsk musikk som utgir mye bra om dagen. Både Smerz sitt debutalbum «Believer» og Okay Kayas album «Surviving Is The New Living» har gått på repeat på hjemmekontoret den siste tiden. Men, når fredagen kommer og det er sol ute, blir det fort til at jeg børster støv av noen guilty pleasures fra tidligere årstall. Både No Doubt og Fleetwood Mac er helgefavoritter.