Marte Thorsby går inn som partner i Kluge Advokatfirma.

2020 er året for endringer. Og samtidig året hvor vi må tilpasse oss best mulig for fremtiden.
For IFPI har året vi har vært igjennom medført store organisatoriske endringer. Vi har tatt et strategisk valg, i tråd med internasjonale føringer, om at vi for fremtiden skal ha et klart fokus på rettighetsbevarende og inntekstbringende tjenester for våre medlemmer, og tone ned kostnadsdrivende fellestjenester. Musikkindustrien er i endring, og det må vi tilpasse oss. Vi har med dette gått fra å være en organisasjon som skal dekke en stor bredde i bransjetjenester, til å være best på det våre medlemmer har størst behov for – sikre rettigheter og skape en sunn og bærekraftig økonomi i markedene vi opererer.

I denne strategien ligger en tydelig satsning og fokus på aktiviteter som ivaretar og bedrer våre juridiske og økonomiske rammevilkår. Etter styrets og min oppfatning gjennomføres strategien best, mest effektivt og fleksibelt ved å knytte oss til et etablert miljø som allerede er blant de beste i landet innenfor de områdene IFPI opererer.

Styret i IFPI har besluttet at vi fra januar 2021 inngår et strategisk partnerskap med Kluge Advokatfirma. Kluge besitter den nødvendige kompetansen IFPI og IFPIs medlemmer har behov for i fremtidens musikkindustri, samtidig som Kluge kan dra nytte av kompetansen vi har opparbeidet oss i IFPI gjennom mange år med en industri i endring.

Rent faktisk skjer samarbeidet ved at jeg går inn som partner i Kluge Advokatfirma, og jeg skal gjennom min rolle i Kluge fortsette å være leder for IFPI og sørge for at IFPI og IFPIs medlemmer får de beste rammevilkår i norsk musikkindustri. IFPI og IFPIs virksomhet samlokaliseres med Kluge, slik at også Hildegunn Olsbø som controller og daglig leder i Spellemann kommer til å ha sitt daglige virke ut fra Kluges lokaler. Retningsvalget vil innebære bedre tjenester til IFPI og IFPIs medlemsselskaper, samtidig som vi innfrir på kostnadsoptimalisering. Og Hildegunn og jeg gleder oss til å fortsatt jobbe dedikert for IFPI Norge, og gjøre det vi kan for å sikre at deres interesser som medlemmer blir best mulig ivaretatt også i fremtiden.

– Marte Thorsby