Månedens prat: Trine Hartz

Månedens prat er et kort intervju med en bransjeprofil.

Trine Hartz, 28 år

Prosjekter hos Universal (i skrivende stund): Astrid S, TIX, Gabrielle, Mari Bølla, Snow Boyz

Hva heter du og hva var din rolle i prosjektet?

Jeg heter Trine og er prosjektleder for en fin gjeng med artister i lokalavdelingen hos Universal Music Norge. Jeg har jobbet med Astrid S i forskjellige roller siden våren 2015.
Et høydepunkt og en viktig milepæl i prosjektet har vært debutalbumet hennes «Leave It Beautiful» som ble sluppet i oktober.

Som prosjektleder har man, kort fortalt, ansvaret for å ha et overblikk over alle prosesser rundt artisten og prosjektet.
Vi jobber i stor grad helhetlig for å hensynta alle aspekter av en artist sin karriere. I samråd med mine kollegaer, artist, management, booking og andre partnere legger vi en overordnet strategi for prosjektet.
Jeg skal sørge for at de planene vi jobber frem kommer til live, og at produktene som leveres er av tilfredsstillende kvalitet.
Mitt hovedansvar er å drive prosesser fremover og etter en tidsplan, innenfor alt fra det kreative, kommunikasjon, salg og aktiviteter – og tilrettelegge for at mine kollegaer har de beste forutsetninger for å gjøre sin jobb.

Hva var det morsomste med prosjektet?

Først og fremst så er Astrid-prosjektet utrolig artig fordi vi har en svært involvert og engasjert artist som ønsker å være med i alle prosesser.
En del av vår jobb er å forvalte hva dette albumet betyr for henne og de visjonene hun har for produktet, og det personlige samarbeidet som Astrid har med hele sitt team er inspirerende.
Videre vil jeg trekke frem det store teamet hos Universal som jobber med et prosjekt som en slik albumlansering.
Det har vært lærerikt, morsomt og inspirerende å jobbe med kollegaer på tvers av avdelinger for å løse utfordringer, muligheter og idéer som har dukket opp underveis.
Langsiktigheten i det å jobbe med et helhetlig album har også vært spennende, for det har gitt oss muligheten til å utforske og utforme over en lengre periode enn vi tradisjonelt hadde hatt anledning til for et singelprodukt.
Jeg har vært i bransjen i noen år, men har aldri vært med på å sette opp et helt album – så dette var en ny, spennende erfaring.

Hvilke var de største utfordringene dere møtte på underveis i prosjektet?

Selv om vi hadde god tid på albumprosjektet og startet planleggingen tidlig, dukket det opp uventede hindringer underveis som skapte utfordringer for fremdriften og prosjektets muligheter.
Covid-19 kom som lyn fra klar himmel, og i ukene rundt mars ble vi – som alle andre – forhindret i å gå videre med produksjoner tidsnok til å levere produkter etter estimert fremdriftsplan.
Verdensbildet på den tiden skapte mye usikkerhet rundt hvordan det var riktig å styre prosjektet videre, og vi hadde få forutsetninger for å forstå omfanget eller varigheten av det hele.
Det hele ble forsterket da vi innså at mange av mulighetene vi normalt ville hatt ville utgå, som å reise for å møte fans, gjøre presse og skape aktivitet rundt albumet som involverte å samle mennesker på et sted.
Det forelå blant annet en strategi for albumet som involverte en verdensturné i 2020 og 2021, som vi etter hvert forsto at var urealistisk å gjennomføre.
Vi bestemte oss for å kjøre på med albumslipp som planlagt, og tok de utfordringene som førte med det valget fortløpende gjennom våren og sommeren.
Alt gikk kanskje ikke etter planlagt tidsskjema, og noen avgjørelser måtte avklares med andre premisser enn først ønsket fordi vi mistet verdifull tid i lockdown – men til syvende og sist har produktet blitt det vi og Astrid jobbet mot, og vi er stolte av det vi har fått til i løpet av dette året.

Hvilke tips har du til andre kollegaer som jobber med liknende?

Jeg jobber fortsatt med å akseptere at ikke alt går etter planen alltid, og at man ikke kan detaljstyre enhver prosess.
Som prosjektleder ønsker man å være et hestehode foran – og det er bra – men det er også viktig å huske på at vi jobber med mennesker og deres levende, kreative virke.
En tidslinje eller tidsplan er ikke nødvendigvis fasit, men kanskje heller en retningslinje for en potensiell fremdrift. I de aller fleste tilfeller vil det dukke opp faktorer som gjør at man må tenke nytt og tillate endringer i den planen man har satt.