For første gang er digitalsalget av musikk på over en 1 milliard kroner i Norge — IFPIs årsrapport

IFPI Norges årsrapport for 2020

I dag slippes IFPI Norges årsrapport for 2020. Rapporten viser at det ble omsatt innspilt musikk for 1,075 milliarder kroner i Norge i 2020. Etter et år med store utfordringer og lite stabilitet i musikklivet i Norge og verden for øvrig, har totalsalget av innspilt musikk holdt seg stabilt, og til og med økt med 1,4% fra 2019. For første gang er digitalsalget alene på over 1 milliard kroner i Norge.

Streaming fortsetter å vokse og fysisk salg går samlet sett ned, men salg av vinyl har en liten oppgang på 1,7%. Norskandelen går noe ned, til 19% mot 25% i 2019. 

Les rapporten her.

IFPI har i tråd med internasjonal praksis lagt om beregningene av musikkstatistikken for Norge i 2020, hvor det nå i større grad tar høyde for salg som ikke direkte innrapporteres til IFPI Norges statistikk. I tråd med dette har også 2019-tallene blitt justert. Tallene for 2020 og 2019 i statistikken vil derfor ikke være direkte sammenlignbare med tidligere år.